Pradžia arrow Renginių planas
Renginių planas

ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJA

 MĖNESIO DARBO PLANAS

2018 – 04 – 30

Meškuičiai

Gegužės mėn. planas

Eil. Nr.

Tema

Numatoma data

Atsakingas asmuo

1.      

Tarptautinio Erasmus+ strateginių partnerysčių projekto "The practical usage of your theoretical knowledge" veikla. Mokomųjų filmų scenarijų peržiūra, dialogų kūrimas, pasiruošimas filmavimui.

05 mėn.

Chemijos mokytoja metodininkė Genovaitė Liepinia, istorijos mokytoja metodininkė Rosita Serpauskienė

2.      

5-IIG klasių mokinių naujų kūrybinių darbų ekspozicija ,,Spalvų žaismas",

05 mėn.

Dailės vyresnioji mokytoja Ieva Galkauskaitė – Tenienė,

3.      

Paroda skirta mamos dienai dienai paminėti, piešinių paroda "Mano mama" 05

05 mėn.

Skaityklos darbuotoja Sandra Valčikienė

4.      

Gimnazijos lengvosios atletikos nominacijų varžybos

2 — 25

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

5.      

Pranešimas ,,Mokėti skaityti –  tai išties nuostabu“.

05 mėn.

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja Ilona Tiknienė

6.      

Šiaulių r. lengvosios atletikos trikovės varžybos 

05-02

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

7.      

Gimnazijos lengvosios atletikos keturkovės varžybos

05-03

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus, Kūno kultūros mokytojas metodininkas Vitalijus Tenys

8.      

Lietuvos mokyklų žaidynių finalinės virvės traukimo varžybos

05-04

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus, Kūno kultūros mokytojas metodininkas Vitalijus Tenys

9.      

Lietuvos pavasario kroso pirmenybės

05-04

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

10.                    

Motinos dienos koncertas

05-04

Muzikos mokytoja metodininkė Kristina Daukšaitė, dailės vyresnioji mokytoja Ieva Galkauskaitė – Tenienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė Dacė Šimulionienė, choreografijos vyresnioji mokytoja Sandra Valčikienė

11.                    

 Keramikos būrelio mokinių kūrybinių darbų ekspozicija,

05-04

Dailės vyresnioji mokytoja Ieva Galkauskaitė – Tenienė,

12.                    

Lietuvos lengvosios atletikos  ilgų metimų  pirmenybės

05-06

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

13.                    

Gimnazijos čempionatas: 200m, ietis, 800m, kūjis

05-07

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

14.                    

Tarptautinė mokinių ir mokytojų integruota socialinių, gamtos ir tiksliųjų mokslų konferencija „Pažinkime savo gimtąjį kraštą‘‘  

05-08

Socialinių, gamtos ir tikslių mokslų metodinės grupės pirmininkė Erika Valuntienė

15.                    

Projektas "Planuoju ateitį 2018" ŠPRC

05-09

Karjeros ugdymui mokytoja Kristina Dagienė, mokytoja Rasa Kelpšienė

16.                    

Tarptautinis Rokiškio metimų festivalis   

05-09

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

17.                    

Šiaulių r. lengvosios atletikos keturkovės varžybos

05-10

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

18.                    

Festivalis "Giesmių pynė Marijai".

05-11

Muzikos mokytoja metodininkė Kristina Daukšaitė

19.                    

Šiaulių r. pradinių klasių varžybos „Vilčių startai“ 

05-10

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

20.                    

Šiaulių r. komandinės lengvosios atletikos pirmenybės

05-14

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

21.                    

Šiaulių r. lengvosios atletikos vaikų pirmenybės

05-14

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

22.                    

Profesinio informavimo ekskursija į Klaipėdą

05-15

Karjeros ugdymui mokytoja Kristina Dagienė, biologijos mokytoja Erika Valuntienė

23.                    

Tarptautinės lengvosios atletikos varžybos „Biržai 2018“

05-15

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

24.                    

Mokyklos Garbė

05-18

Dailės vyresnioji mokytoja Ieva Galkauskaitė – Tenienė, mokytoja Rasa Kelpšienė, Muzikos mokytoja metodininkė Kristina Daukšaitė, pradinių klasių mokytoja metodininkė Dacė Šimulionienė, choreografijos mokytoja Sandra Valčikienė

25.                    

Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo mokyklų l. atletikos varžybos

05-18

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

26.                    

Šiaulių regiono dainų ir šokių šventė "Vardan tos..." Daugėlio pušyno estradoje

05-19

Pradinių klasių mokytoja metodininkė Dacė Šimulionienė, choreografijos mokytoja Sandra Valčikienė

27.                    

Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo mokyklų virvės traukimo varžybos

05-20

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

28.                    

Šiaulių r. lengvosios atletikos jaunučių, jaunių, jaunimo pirmenybės 

05-21

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

29.                    

"Pamokos už klasės ribų- Medicinos patologijos muziejuje" 

05-22

Karjeros ugdymui mokytoja Kristina Dagienė, mokytoja Rasa Kelpšienė, biologijos mokytoja Erika Valuntienė

30.                    

Paskutinio skambučio šventė

05-25

IV G kl. vadovė Toma Jokubaitienė, III G kl. vadovė Rosita Serpauskienė

31.                    

Abėcėlės šventė

05-28

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja Ilona Tiknienė

32.                    

Integruota biologijos, geografijos, istorijos ir karjeros ugdymo pamoka 8-IV klasių mokiniams "Mūšos tyrelio pažintinis takas

05-30

Rasa Kelpšienė, Erika Valuntienė, Rosita Serpauskienė ir Kristina Dagienė

 

33.                    

Mokslo metų užbaigimo renginiai

05-31

Pradinių klasių vadovai

 

 

 

ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJA

 MĖNESIO DARBO PLANAS

2018 – 03 – 30

Meškuičiai

Balandžio mėn. planas

Eil. Nr.

Tema

Numatoma data

Atsakingas asmuo

1.      

Pranešimas „Stalo žaidimų pritaikymas ugdymui|“. Priemonė kalbos dalys

04-II sav.

Pradinių klasių mokytoja metodininkė Edita Vilčiauskienė

2.      

Pranešimas „Aktyvus vaikas“

04-II sav.

Pradinių klasių vyresnysis mokytojas Virginijus Tiknis

3.      

Lietuvos bėgimo taurės I-as etapas

04-06

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

4.      

Gimnazijos lengvosios atletikos nominacijos

04-09—30

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

5.      

Gimnazijos porinės virvės traukimo pirmenybės

04-12

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

6.      

Gimnazijos  5-7 kl. stalo teniso pirmenybės

04-12

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Vitalijus Tenys

7.      

Projektas  „Kalbos klaidų iliustracijos 5-IV G kl. mokiniams“

III sav.

Kalbų mokytojai

8.      

Gimnazijos 1-4 kl. lengvosios atletikos trikovės varžybos

04-16

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

9.      

Šiaulių r. kroso varžybos

04-17

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

10.                    

Šiaulių r. lengvosios atletikos atviros ilgų metimų pirmenybės

04-18

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

11.                    

Respublikinė užsienio kalbų mokytojų gerosios patirties konferencija „Efektyvūs individualios mokinio pažangos matavimo būdai“

04-19

Užsienio kalbų mokytojai

12.                    

Lietuvos kūno kultūros ženklo laikymas

04-19

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus, Kūno kultūros mokytojas metodininkas Vitalijus Tenys

13.                    

Akcija „Darom 2018“

04-20

Klasių vadovai

14.                    

Susitikimas su ASU atstovai

04-20

Mokytoja Kristina Dagienė

15.                    

Lietuvos bėgimo taurės II etapas

04-22

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

16.                    

Šiaulių r. kroso estafečių varžybos

04-24

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

17.                    

Šiaulių r. mokyklų virvės traukimo varžybos

04-26

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

18.                    

Šiaulių m. lengvosios atletikos atviros  ilgų metimų pirmenybės

04-26

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

19.                    

Šiaulių r. SK „Savi“ šuolio į aukštį atviros pirmenybės

04-26

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

 

 

 

ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJA

 MĖNESIO DARBO PLANAS

2018 – 01 – 31

Meškuičiai

Vasario mėn. planas

Eil. Nr.

Tema

Numatoma data

Atsakingas asmuo

1

Šiaulių r. Ladygolo varžybos

02-01

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

2

Šiaulių r. technologijų olimpiada.  IIIG kl. mokiniai

02-02

Technologijų mokytojai

3

Mokytojų tarybos posėdis.

02-06

Direktorės pavaduotoja ugdymui Dalia Šniukaitė

4

Lietuvos mokyklų žaidynių BUM zoninės stalo teniso varžybos

02-04

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Vitalijus Tenys

5

Paroda skirta 75 m., kai gimė poetas, vertėjas Sigitas Geda (1943–2008).

02-04

Skaityklos darbuotoja Sandra Valčikienė

6

Akcija „100 metimų Lietuvos šimtmečiui“

02-05

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

7

Gimnazijos štangos spaudimo pirmenybės

02-06

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

8

Šiaulių rajono 5-12 klasių mokinių integruota muzikos ir istorijos konferencija „Atkurtai Lietuvai - 100“

02-07

Istorijos mokytoja metodininkė Rosita Serpauskienė; muzikos mokytoja metodininkė Kristina Daukšaitė

9

Šiaulių regiono l.atletikos vaikų varžybos „Aukščiau, toliau, greičiau“

02-08

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

10

Paroda skirta 190 m., kai gimė prancūzų rašytojas Žiulis Vernas (1828–1905).

02-08

Skaityklos darbuotoja Sandra Valčikienė

11

Gimnazijos 3-4 kl. estafečių „Drąsūs,stiprūs,vikrūs“ varžybos

02-09

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

12

Lietuvos mokyklų žaidynių svarsčio kilnojimo finalinės varžybos

02-09,10

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

13

Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo BUM tarpzoninės stalo teniso varžybos

02-11

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Vitalijus Tenys

14

Šiaulių r. pradinių klasių estafečių varžybos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“

02-13

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

15

Tarptautinio Erasmus+ strateginių partnerysčių projekto "The practical usage of your theoretical knowledge" veikla. Susitikimas su partneriais iš Latvijos ir Estijos

02-13 .

Chemijos mokytoja metodininkė Genovaitė Liepinia

16

Dalyvavimas Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo organizuojamame vertimų ir iliustracijų konkurse „Tavo žvilgsnis

Vasario mėn.

Vyresniosios anglų k. mokytojos Jurga Bučnienė ir Liudmila Gorškovienė

17

Pranešimas ,,Moksleivių savęs vertinimas"  -

III sav.

Specialioji pedagogė Eugenija Petravičienė

18

Projektinė savaitė ,,Lietuvai 100"  

02-12—15

Klasių vadovai

19

Užgavėnių šventė  

02-13

Pradinių klasių mokytoja metodininkė Dacė Šimulionienė, pradinių klasių vadovai

20

 Respublikinė konferencija mokiniams "Viešojo kalbėjimo įgūdžių tobulinimas: kelionių įspūdžiai"

02-13

Lietuvių k. mokytoja metodininkė Lionė Sarpauskienė

21

Lietuvių kalbos dienos 

02-16—03-11

Lietuvių k. mokytojai

22

Paroda skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (1918) paminėti.

02-12—15

Skaityklos darbuotoja Sandra Valčikienė

23

Paroda skirta 75 m., kai gimė prozininkė BITĖ VILIMAITĖ (1943–2014).

02-15

Skaityklos darbuotoja Sandra Valčikienė

24

Atkurtai Lietuvai 100, kobncertinė programa

02-15

Choreografijos mokytoja Sandra Valčikienė; muzikos mokytoja metodininkė Kristina Daukšaitė

25

Pranešimas ,,Sveikas balsas ir jo lavinimas"  

IV sav.

Logopedė, specialioji pedagogė Eglė Juškevičiūtė

26

Praktinis mokymas mokytojams pateikčių rengimas programa www.prezi.com vasario 21

02-21

Logopedė, specialioji pedagogė Eglė Juškevičiūtė

27

Šiaulių m. lengvosios atletikos atviros vaikų pirmenybės

02-21

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

28

Gimnazijos asmeninis virvės traukomo čempionatas salės stiliumi

02-26,27

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

29

Gimnazijos komandinis virvės traukimo čempionatas

02-28

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Vitalijus Tenys

30

"Lietuvos istorijos žinovo" konkursas

02-28

Istorijos mokytoja metodininkė Rosita Serpauskienė

 

 

ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJA

 MĖNESIO DARBO PLANAS

2017 – 12 – 30

Meškuičiai

Sausio mėn. planas

Eil. Nr.

Tema

Numatoma data

Atsakingas asmuo

1.      

Metodinės Tarybos posėdis.

01-02

Metodinės tarybos pirmininkė Vilija Tenienė

2.      

Tarptautinio Erasmus+ strateginių partnerysčių projekto "The practical usage of your theoretical knowledge" veikla. Konkursas mokiniams: gamtamokslinio mokomojo filmuko scenarijaus kūrimas

Sausio mėn.

Chemijos mokytoja metodininkė Genovaitė Liepinia

3.      

Šiaulių m. atviros lengvosios atletikos jaunučių ir jaunių  taurės varžybos   

01-04

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

4.      

Gimnazijos stalo teniso elito turnyras

01-04

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Vitalijus Tenys

5.      

Gimnazijos lengvosios atletikos nominacijų varžybos

01-04—31

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

6.      

 "Šimtmečio protų kovos" 9-12 kl. mokiniams

01-08—19

Istorijos mokytoja metodininkė Rosita Serpauskienė

7.      

Gimnazijos šuolio į aukštį ir 60 m bėgimo čempionatas

01-08

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

8.      

Šiaulių r. mokyklų  stalo teniso varžybos

01-10

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Vitalijus Tenys

9.      

Šiaulių m. atviros lengvosios atletikos jaunučių pirmenybės

01-11

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

10.                    

Lietuvos rajonų lengvosios atletikos jaunių ir jaunimo pirmenybės

01-12,13

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

11.                    

Akcija „Atmintis gyva“

01-13

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Šniukaitė, dalykų mokytojai

12.                    

Šiaulių m. atviros l. atl. jaunimo pirmenybės ir suaugusių čempionatas

01-16

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

13.                    

Išyka į „Studijų mugę 2018“ Kaune

01-17

Bibliotekos vedėja K. Dagienė

14.                    

Lietuvos lengvosios atletikos jaunučių pirmenybės

01-19

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

15.                    

Šiaulių m. atviros lengvosios atletikos jaunių pirmenybės

01-23

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

16.                    

Mokytojų tarybos posėdis

01-23

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Šniukaitė,

17.                    

Lietuvos mokyklų žaidynių svarsčio kilnojimo tarpzoninės varžybos

01-27

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Vitalijus Tenys

18.                    

Gimnazijos šuolios su kartimi ir 1500m bėgimo čempionatas                

01-29

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

19.                    

Šiaulių raj. 8-10 kl. moksleivių komandinė geografijos olimpiada „Mes – Lietuva“

01-30

Geografijos vyresnioji mokytoja Rasa Kelpšienė

 

 

 

ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJA

 MĖNESIO DARBO PLANAS

2017 – 11 – 30

Meškuičiai

Gruodžio mėn. planas

Eil. Nr.

Tema

Numatoma data

Atsakingas asmuo

 

7-IVG klasių mokinių, Kalėdiniai sveikinimai, atvirutės "Kalėdų eglutė".

12 mėn.

dailės mokytoja Ieva Galkauskaitė - Tenienė

 

Jungtinė Meškuičių gimnazijos ir Aukštelkės pagrindinės mokyklos mokinių kūrybinė paroda "Šventinis akcentas" 

12 mėn.

Technologijų vyresnioji mokytoja Jūratė Šlitė

 

Gimnazijos lengvosios atletikos nominacijų varžybos

12 mėn.

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

 

4 -12 kl. Dailyraščio konkursas, skirtas Kalbos kultūros metams paminėti (Perkėlėm iš lapkričio mėnesio) 

12-05

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Lionė Serpauskienė,

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Toma Jokubaitienė

 

Šiaulių r. tradicinės lengvosios atletikos taurės varžybos

12-05

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

 

Gimnazijos vaikinų krepšinio 3X3  čempionatas

12-06

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Vitalijus Tenys

 

Stalo pratybos, pagal ekstremalių situacijų planą

12-06

Žmogaus saugos mokytoja Rasa Kelpšienė

 

Visuotinis darbuotojų susirinkimas

12-06

Direktorė Jūratė Jankauskienė

 

Klaipėdos maniežo lengvosios atletikos taurės varžybos

12-08,09

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

 

Gimnazijos sunkiosios atletikos pirmenybės

12-11—14

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

 

8 -12 klasių viktorina, skirta M. Mažvydo "Katekizmo" 470 metų jubiliejui paminėti

12-12

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Lionė Serpauskienė,

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Toma Jokubaitienė

 

Advento vakaras „Pabūkime kartu“

12-12

Dalykų mokytojai

 

Šiaulių r. kaimo mokyklų krepšinio 3x3 krepšinio varžybos

12-12

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Vitalijus Tenys

 

Mokinių konferencija „Edukacinės kelionės: jų nauda ir trūkumai“

12-14

Dalykų mokytojai ir klasių vadovai

 

1 ir 2 kl. Kalėdinis renginys Žaliūkių malūne

12-14

Pradinių klasių vyresnieji mokytojai Ilona ir Virginijus Tikniai

 

Gimnazijos smiginio čempionatas

12-18

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

 

Šiaulių r. mokyklų mokinių gim. 2001m ir jn. tinklinio varžybos

12-19

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Vitalijus Tenys

 

Emocijų savaitė

III sav.

Mokinių taryba

 

Pranešimas ,,Atminties sutrikimų turintys vaikai"

III sav.

Specialioji pedagogė Eugenija Petravičienė

 

3 ir 4 kl. Kalėdinis renginys ,,Jonio pastogėje"

12-21

Pradinių klasių mokytojos metodininkės Edita Vilčiauskienė ir Dacė Šimulionienė

 

Kalėdinė popietė 5 – 7 kl. mok

12-22

7 klasės auklėtoja Lionė Serpauskienė

 

Kalėdinis vakaras 8 kl, I G – IV G l. mok.

12-22

III G kl. mokiniai

 

Mokytojų tarybos posėdis

 

Direktorė Jūratė Jankauskienė

 

Gimnazijos dekoravimas "Žiemos akcentai“

Gruodžio mėn.

Technologijų ir dailės mokytojai

 

Erdvinės dekoracijos mokyklos interjere  "Baltai pražydo.." kūrimas

Gruodžio mėn.

Technologijų vyresnioji mokytoja J. Šlitė

 

2017 – 10 – 30

Meškuičiai

Lapkričio mėn. planas

Eil. Nr.

Tema

Numatoma data

Atsakingas asmuo

1.       

Mokytojų tarybos posėdis "Adaptacija. Individuali mokinio pažanga"

11-02

Direktorė Jūratė Jankauskienė

2.       

internetinis konkursas "Olympis"

11 mėn

Dalykų mokytojai

3.       

MSG grupių susirinkimai

11-2—3

MSG grupių vadovai

4.       

Gimnazijos gimtadienis

II sav.

Klasių vadovai, dalykų mokytojai

5.       

Šiaulių r. finalinės mokinių g. 2005m ir j. kvadrato varžybos        

11-08

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

6.       

Gimnazijos stalo teniso čempionatas

11-08

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Vitalijus Tenys

7.       

Paskaita "Šeimos sveikatai palanki mityba". 

11-09 18 val.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Margarita Pavilionienė

8.       

Šiaulių r. zoninės mokinių g. 2007m ir j. kvadrato varžybos

11-10

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

9.       

Lietuvos l. atl. kroso taurės V etapas

11-11

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

10.   

Šiaulių r. finalinės mokinių g. 2007m ir j. kvadrato varžybos

11-15

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

11.   

Tolerancijos diena

11-16

Klasių vadovai bei mokytoja Rasa Kelpšienė, Vilija Tenienė

12.   

Olweus mokinių tyrimas

11- 13—24

Mokytoja Rasa Kelpšienė

13.   

Lietuvos lengvosios atletikos vaikų pirmenybės rajonų grupėje

11-17

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

14.   

Dailyraščio konkursas 4-12 kl. mokiniams ir tėvams. 

III sav.

Lietuvių kalbos mokytojos

15.   

Gimnazijos svarsčio  kilnojimo čempionatas

11-22—23

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

16.   

Šiaulių r. svarsčio kilnojimo varžybos

11-28

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

17.   

Gimnazijos tinklinio varžybos

11-29

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Vitalijus Tenys

18.   

Pranešimas "Klasės vadovo bendradarbiavimo formos, ugdant paauglių mokymosi motyvaciją" 

IV sav.

Klasės vadovė Vilija Tenienė

19.   

Pažintinių ekskursijų apžvalga ir planavimas.

IV sav.

Klasių vadovai

20.   

Atvira rusų k. pamoka, 21d

11-21

Rusų k. mokytoja metodininkė Vilija Tenienė

 

 

ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJA

 MĖNESIO DARBO PLANAS

2017 – 09 – 30

Meškuičiai

Spalio mėn. planas

Eil. Nr.

Tema

Data

Atsakingas asmuo

1

Gimnazijos lengvosios atletikos nominacijų varžybos

10-02—27

Kūno kultūros mokytojas metodininkas P. Vaitkus

2

Šiaulių r. dailės ir technologijų mokytojų 7-oje kūrybos parodoje "Laisvi kurti" Kuršėnų Amatų centre.

10 mėn.

Technologijų vyresnioji mokytoja Jūratė Šlitė

3

Šiaulių m. dailės ir technologijų mokytojų kūrybos parodoje "XII" "Laiptų" galerijoje.

10 mėn.

Technologijų vyresnioji mokytoja Jūratė Šlitė

4

Pranešimas ,,Moksleivių savęs vertinimas“.

10 mėn.

spec. pedagogė Eugenija Petravičienė

5

Pranešimas ,,Vaiko netinkamas elgesys mokykloje“

10 mėn.

Pradinių klasių vyresnysis mokytojas Virginijus Tiknis

6

Popietė ,,Sveikos daržovės“

10 mėn.

Pradinių klasių mokytojai

7

VGK komisijos posėdis dėl rizikos mokinių sąrašo tikslinimo; dėl lankomumo tvarkos aprašo;

10-03

Pavaduotoja ugdymui Margarita Pavilionienė

8

5 - IIG klasių mokinių kūrybiniai sveikinimai mokytojams "Tarptautinės mokytojų dienos proga".

10-03

Dailės mokytoja I. Galkauskienė – Tenienė

Technologijų vyresnioji mokytoja Jūratė Šlitė

9

Konstitucijos egzaminas

10-03

Istorijos mokytojos Rasa Kelpšienė ir Valda Kizevičiūtė

10

Metodinės tarybos pasitarimas

10-03

Pirmininkė Vilija Tenienė

11

Vaikų lengvosios  atletikos varžybos “Kaimynų startai“  Gasčiūnuose 

10-04

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

12

Savivaldos diena

10-06

IV G klasės vadovė Toma Jokubaitienė

13

Mokytojų tarybos posėdis „Įsivertinimas“

10-06

Direktorė Jūratė Jankauskienė

14

Penktokų krikštynos

10-12

6 klasės vadovė Vilija Tenienė

 

Mokinių tarybos ir mokytojų apskrito stalo diskusija "Drauge nuveiksime daugiau

10-06

Pavaduotoja ugdymui Margarita Pavilionienė

15

Buvusių ir dabartinių Meškuičių g. mokinių varžybos „13-tas susitikimas“

10-07

Kūno kultūros mokytojas metodininkas P. Vaitkus, ir kūno kultūros mokytojas metodininaks Vitalijus Tenys

16

Nariuotakojų ekspozicija;

10-09

Pavaduotoja ugdymui Margarita Pavilionienė

17

Gimnazijos čempionatas: 300m,trišuolis, diskas

10-11

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

18

Draugiškos futbolo varžybos Gruzdžiuose

10-12

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

19

Gimnazijos čempionatas: 600m

10-16

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

20

VGK ir klasių vadovų pasitarimas (1, 5, IIIG klasių mokinių adaptacija)

10-17

Pavaduotoja ugdymui Margarita Pavilionienė

21

Atvira lietuvių k. pamoka 3 kl.

10-19

Pradinių klasių mokytoja metodininkė Dacė Šimulionienė

22

Draugiškos kvadrato varžybos Gataučiuose

10-24

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

23

Projektas „Mokykla – 108“

10-21

Klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė Rasa

24

Gimnazijos 5-7 kl. lengvosios atletikos pirmenybės    10-24

10-24

Kūno kultūros mokytojas metodininkas P. Vaitkus

Kūno kultūros vyresnioji mokytoja R. Savickienė

25

Vertimų konkursas "Aš ir mokykla“

III sav.

Užsienio kalbų mokytojai

26

Helovyno šventė 8 – IV G kl. mokiniams

10-27

II G klasės vadovė Margarita Pavilionienė

27

Edukacinės erdvės-2016.

10-31

Metodinės tarybos pirmininkė Vilija Tenienė

28

Mokytojų tarybos posėdis „Adaptacija“

10-31

Direktorė Jūratė Jankauskienė 

 

ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJA

 MĖNESIO DARBO PLANAS

2017 – 08 – 31

Meškuičiai

Rugsėjo mėn. planas

Eil. Nr.

Tema

Numatoma data

Atsakingas asmuo

1

Mokslo metų pradžios, Rugsėjo 1-osios, šventė

09-01

Mokytojos Erika Valuntienė, Kristina Dagienė, Dacė Šimulionienė, Rasa Kelpšienė

2

Pranešimas ,,Sveikas balsas ir jo lavinimas"

rugsėjo mėn.

Logopedė Eglė Juškevičiūtė

3

1-4 kl. mokinių piešinių konkursas ,,Rudens spalvų šokis"

rugsėjo mėn.

Pradinių klasių vyresnieji mokytojai Virginijus Tiknis ir Ilona Tiknienė

4

Mokinių kūrybinių darbų ekspozicija gimnazijos trečiame aukšte "Prisiminimai".

rugsėjo mėn.

Dailės mokytoja Ieva Galkauskaitė Tenienė

5

Atvira pasaulio pažinimo pamoka 4 kl.

IV sav.

Pradinių klasių mokytoja metodininkė Edita Vilčiauskienė

6

Gimnazijos lengvosios atletikos nominacijų varžybos

09-04—29

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Petras Vaitkus

7

Gimnazijos vaikinų  futbolo čempionatas

09-06

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Petras Vaitkus

8

Mokslo ir žinių festivalis "Erdvėlaivis“

09-08—17

Dalykų mokytojai

9

Konkursą Tarptautinei raštingumo dienai paminėti.

09-08

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Lionė Sarpauskienė, Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Toma Jokubaitienė

10

Gimnazijos čempionatas: 100 m, 400m, šuolis į tolį, rutulio stūmimas   

09-14

Kūno kultūros mokytojai metodininkai Petras Vaitkus ir Vitalijus Tenys

11

Vaikų lengvosios atletikos varžybos Gasčiūnuose

09-18

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Petras Vaitkus

12

Gimnazijos IX olimpinės žaidynės

09-19

Kūno kultūros mokytojai metodininkai Petras Vaitkus ir Vitalijus Tenys

13

Judumo savaitė

09-19—22

Klasių vadovai

14

Šiaulių r. mokinių sporto šventė “Olimpinis ruduo”

09-22

Kūno kultūros mokytojai metodininkai Petras Vaitkus ir Vitalijus Tenys

15

Tarptautinės “Kaimynų taurės” mokyklų žaidynės       

09-27

Kūno kultūros mokytojai metodininkai Petras Vaitkus ir Vitalijus Tenys

16

Lietuvos lengvosios atletikos kroso pirmenybės

09-29

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Petras Vaitkus

17

Lietuvos lengvosios atletikos taurės  metimų varžybos

09-29,30

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Petras Vaitkus

 

 

 

ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJA

 MĖNESIO DARBO PLANAS

2017 – 08 – 27

Meškuičiai

Rugpjūčio mėn. planas

Eil. Nr.

Tema

Numatoma data

Atsakingas asmuo

1

8-IIG klasių mokinių sukurtų logotipų konkursas-paroda skirta ,,Meškuičių miesteliui 460, Šv.Stanislovo bažnyčiai 120, pirmiesiems kultūros namams 70 metų".

08-III — IV sav.

Mokytoja Ieva Galkauskaitė Tenienė

2

Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimas

08-30 10 val.

Metodinės grupės pirmininkė Rasa Kelpšienė

3

Atranka vokiečių kalbos mokytojo pareigoms užiimti

08-29

Direktorė Jūratė Jankauskienė

4

Atranka technologijų mokytojo pareigoms užiimti

08-30

Direktorė Jūratė Jankauskienė

5

Socialinių, gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės susirinkimas

08-30 12 val.

Grupės pirmininkė Erika Valuntienė

6

Mokytojų tarybos posėdis 08 – 31 d. 9 val.

08-31 10 val.

Direktorė Jūratė Jankauskienė

 

 

ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJA

MĖNESIO DARBO PLANAS

2017 – 05 – 31

Meškuičiai

Birželio mėn. planas

Eil. Nr.

Tema

Data

Atsakingas asmuo

1

Mokytojų tarybos posėdis

06-01

Direktorė Jūratė Jankauskaienė

2

Lietuvos lengvosios atletikos vaikų  pirmenybės

06-01

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

3

Mokslo metų užbaigimo šventė

06-02

Klasių vadovai

4

Lietuvos  virvės traukimo čempionato  I etapas

06-03

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

5

Joniškio r. lengvosios atletikos pirmenybės

06-04

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

6

Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimas

06-06

Klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė Rasa Kelpšienė

7

Šiaulių rajono renginys "Žvaigždės ir žvaigždutės" 

06-06

Metodinės tarybos pirmininkė Vilija Tenienė

8

Meškuičių futbolo taurės varžybos

06-06,08

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

9

1 – 5 kl. mokinių vasaros stovykla  ,,Saulėtos veiklos lietutis"

06-01—02

Pradinių klasių mokytojai

10

6-7 kl. mokinių vasaros stovykla ,,Saulėtos veiklos lietutis"

06-05—07

Socialinė pedagogė Indrė Antulienė

11

Šiaulių m. atviros lengvosios atletikos jaunimo pirmenybės

06-13,14

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

12

Gedulo ir vilties dienos paminėjimas

06-14

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Šniukiatė

13

"Menų stovykla"

06-12—16

Technologijų vyresnioji mokytoja Jūratė Šlitė

14

Gabijos Švalkūnaitės (6kl.) autorinė kūrybos paroda "Spalvų gyvenimas", skirta Tėvo dienai- Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje, vaikų skyriuje.

06 mėn.

Technologijų vyresnioji mokytoja Jūratė Šlitė

15

Lietuvos jaunių žaidynių finalinės lengvosios atletikos varžybos

06-20,21

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

16

Lietuvos lengvosios atletikos jaunučių pirmenybės

06-28,29

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

 

 

 

ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJA

 MĖNESIO DARBO PLANAS

2017 – 04 – 30

Meškuičiai

Gegužės mėn. planas

Eil. Nr.

Tema

Data

Atsakingas asmuo

1

Lengvosios atletikos keturkovės varžybos „Startai Meškuičiuose“

05-02

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Petras Vaitkus

2

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2 kl. (rašymas, II dalis)

05-02

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui M. Vilkonienė

3

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (pasaulio pažinimas) 4 kl.

05-02

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui M. Vilkonienė

4

Gimnazijos lengvosios atletikos nominacijų varžybos    

05-02—26

Kūno kultūros mokytojai metodininkai Petras Vaitkus ir Vitalijus Tenys

5

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (socialiniai mokslai) 8 kl

05-03

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui M. Vilkonienė

6

Metodinės veiklos projektas „Vidinių ir išorinių edukacinės erdvių panaudojimas ugdyme“.

05 mėn.

Dalykų mokytojai

7

Patirties mainų „Kolegialus bendravimas“ metodinė veikla.

05 mėn.

Dalykų mokytojai

8

Šiaulių r. futbolo varžybos  „GOLAS“

05-04

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Petras Vaitkus

9

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (matematika) 2 kl.

05-04

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui M. Vilkonienė

10

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (matematika) 4 kl.

05-04

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui M. Vilkonienė

11

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (matematika) 6 kl.

05-04

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui M. Vilkonienė

12

Apskritojo stalo diskusijos su mokinių taryba, mokytojais „Kitoks mokytojas - kitokia pamoka – kitokia mokykla“ organizavimas.

05-05

Metodinė taryba

13

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (gamtos mokslai) 8 kl.

05-05

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui M. Vilkonienė

14

Lietuvos mokyklų žaidynių finalinės virvės traukimo varžybos

05-06

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Petras Vaitkus

15

Šiaulių r. lengvosios atletikos komandinės varžybos

05-08

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Petras Vaitkus

16

Šiaulių r. vaikų lengvosios atletikos pirmenybės

05-08

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Petras Vaitkus

17

Europos egzaminas I-IV kl mokiniams.

05-09

Tikybos vyr. mokytoja Danutė Navickienė

18

Lietuvos mokyklų žaidynių lengvosios atletikos trikovės varžybos

05-10

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Petras Vaitkus

19

Šiaulių r. lengvosios atletikos keturkovės varžybos

05-11

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Petras Vaitkus

20

Festivalis „Giesmių pynė Marijai“

05-12

Muzikos mokytoja metodininkė K. Daukšaitė

21

Šeimų vakaras „Iš širdies į širdį“

05-12

Klasių vadovai, mokytoja R. Kelpšienė

22

Gimnazijos 200m, 800m, ieties m., kūjo m. čempionatas                    

05-17

Kūno kultūros mokytojai metodininkai Petras Vaitkus ir Vitalijus Tenys

23

Atvira dailės ir technol. pamoka 1 kl. 

III sav.

Pradinių klasių vyresnysis mokytojas V. Tiknis

24

Mokyklos Garbė

05-18

Mokytoja Erika Valuntienė

25

Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo mokyklų lengvosios atletikos varžybos

05-19

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Petras Vaitkus

26

Atvira pasaulio paž. pamoka 3 kl.

IV sav.

Pradinių klasių mokytoja metodininkė Edita Vilčiauskienė

27

Pranešimas ,,Dorinės vertybės šeimoje".

IV sav.

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja Ilona Tiknienė

28

Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo mokyklų virvės traukimo varžybos

05-21

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Petras Vaitkus

29

Šiaulių r. lengvosios atletikos jaunučių, jaunių, jaunimo pirmenybės    

05-23

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Petras Vaitkus

30

Šiaulių m. lengvosios atletikos atviros jaunučių ir jaunių pirmenybės    

05-25

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Petras Vaitkus

31

Paskutinio skambučio šventė

05-25

III G – IV G klasių vadovai

 

 

 

ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJA

 MĖNESIO DARBO PLANAS

2017 – 03 – 31

Meškuičiai

Balandžio mėn. planas

Eil. Nr.

Tema

Data

Atsakingas asmuo

1

Gimnazijos lengvosios atletikos nominacijų varžybos

04-03—07

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Petras Vaitkus

2

Projektinė pradinių klasių savaitė ,,Vaikystės knygos" -  3-7 d.

04-03—07

Pradinių klasių mokytojai

3

Projekto "Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti" įgyvendinimas. Planuojami keli susitikimai. Vienas jų - su fotografu Mindaugu Dulinsku;

04-04

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Margarita Vilkonienė

4

Integruota biologijos ir karjeros ugdymo pamoka IG klasės mokiniams „Mediko profesijos subtilybės“

04 mėn.

Biologijos vyresnioji mokytoja Erika Valuntienė, karjeros ugdymo vadovė Kristina Dagienė

5

Renginys "Surask Velykinį margutį".

04 mėn.

Vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja Vilam Ratkevičienė

6

Lietuvos kūno kultūros ženklo laikymas    

04-06

Kūno kultūros mokytojai metodininkai Petras Vaitkus ir Vitalijus Tenys

7

Išplėstinis VGK posėdis (kartu su dalykų mokytojais). Tarpinių mokinių mokymosi pasiekimų analizė;

04-11

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Margarita Vilkonienė

8

Visuotinis gimnazijos darbuotojų susirinkimas

04-10

Direktorė Jūratė Jankauskienė

9

 "Gamtinės aplinkos panaudojimas ugdymui"

04-12

Karjeros vadovė ugdymui Kristina Dagienė, pavaduotoja ugdymui Margarita Vilkonienė, biologijos vyresnioji mokytoja Erika Valuntienė

10

Lietuvos lengvosios atletikos kroso II etapas

04-14

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Petras Vaitkus

11

Planuojamas seminaras "Savivaldus mokinių mokymasis".

IV sav.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Margarita Vilkonienė

12

Matematikos žinių viktorina 5-6 kalsių mokiniams

IV sav.

Matematikos vyresnioji mokytoja  Jurgita Meškauskienė

13

Tėvų diktanto konkursas

IV sav.

Lietuvių k. mokytoja metodininkė Lionė Sarpauskienė

14

Pradinukų piešinių paroda ,,Velykinis margutis''.

04-19

Pradinių klasių vyresnieji mokytojai I. Tiknienė ir V. Tiknis

15

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 8 kl. RAŠYMAS

04-19

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Margarita Vilkonienė

16

Praktinis mokymas mokytojams rengti priemones  www.quizlit.com aplinkoje

04-19

Vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė Eglė Juškevičiūtė.

17

Popietė ,,Vaikų Velykėlės"

04-20

Pradinių klasių mokytoja metodininkė Dacė Šimulionienė

18

Gimnazijos asmeninis virvės traukimo čempionatas lauko stiliumi 

04-20

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Petras Vaitkus

19

Šiaulių r. lengvosios atletikos pavasario krosas

04-20

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Petras Vaitkus

20

Bėgimas „Salduvė – Ginkūnai“                           

04-20

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Petras Vaitkus

21

Šiaulių m. atviros ilgų metimų pirmenybė

04-20

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Petras Vaitkus

22

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 8 kl. SKAITYMAS

04-21

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Margarita Vilkonienė

23

Akcija  „Darom 2017“.

04-21

Klasių vadovai

24

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 8 kl. MATEMATIKA

04-24

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Margarita Vilkonienė

25

Šiaulių r. lengvosios atletikos kroso estafečių varžybos 

04-24

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Petras Vaitkus

26

Šiaulių r. atviros ilgų metimų pirmenybės

04-24–25

Kūno kultūros mokytojai metodininkai Petras Vaitkus ir Vitalijus Tenys

27

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2 ir 4 kl. RAŠYMAS

04-25

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Margarita Vilkonienė

28

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 6 kl. RAŠYMAS

04-26

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Margarita Vilkonienė

29

Integruota tarptautinė konferencija moksleiviams ir mokytojams „Pažinkime savo kraštą“.

04-26

Istorijos mokytoja metodininkė Rosita Serpauskienė, biologijos vyresnioji mokytoja Erika Valuntienė, chemijos mokytoja metodininkė Genovaitė Liepinia

30

Šiaulių r. pradinių klasių lengvosios atletikos trikovės varžybos 

04-26

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Petras Vaitkus

31

Sporto klubo „Savi“ šuolio į aukštį varžybos

04-26

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Petras Vaitkus

32

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2 ir 4 kl. SKAITYMAS

04-27

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Margarita Vilkonienė

33

Šiaulių r. mokyklų virvės traukimo varžybos

04-27

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Petras Vaitkus

34

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 6 KL. SKAITYMAS

04-28

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Margarita Vilkonienė

35

15-osios Lietuvos mokinių astronomijos olimpiados baigiamasis etapas.

04-28—29

Fizikos vyresnioji mokytoja Arūnė Gendvilienė

36

Lietuvos lengvosios atletikos kroso pirmenybės 

04-28

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Petras Vaitkus

37

Lietuvos ilgų metimų pirmenybės

04-28–29

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Petras Vaitkus

 

 

 

ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJA

 MĖNESIO DARBO PLANAS

2017 – 02 – 28

Meškuičiai

Kovo mėn. planas

Eil. Nr.

Tema

Data

Atsakingas asmuo

1

Gimnazijos gimnastikos  čempionatas

2017-03-01,02

Kūno kultūros mokytojas ekspertas P. Vaitkus

2

Akcija. Geri darbai Žemei

2017-03-01

Fizikos vyresnioji mokytoja A. Gendvilienė

3

Mokyklinis projektas „Inkilai paukščiams“

2017-03

Technologijų vyresnysis mokytojas p. Bubelis

4

Kūrybinė akcija „Knygų skaitymo kampelis“

2017-03

Technologijų vyresnioji mokytoja J. Šlitė

5

Pranešimas „Skaitymo ir rašymo įgūdžių formavimas“

2017-03

Biologijos vyresnioji mokytoja E. Valuntienė

6

Integruota istorijos ir karjeros ugdymo pamoka IG klasės mokiniams „Frenkelio rūmai – dabartis ir praeitis“

2017-03

Karjeros ugdymo kuratorė K. Dagienė

Istorijos mokytoja metodininkė R. Serpauskienė

7

Pranešimas ,,Prielaidos Sudžok terapijos elementų taikymui įveikiant kalbos ir mokymosi sunkumus”.

2017-03

Logopedė, spec. pedagogė E. Juškevičiūtė

8

Meškuičių krepšinio čempionatas

2017-03-03,10

Kūno kultūros mokytojas ekspertas P. Vaitkus, Kūno kultūros mokytojas metodininkas V. Tenys

9

Lietuvos uždarų patalpų virvės traukimo čempionatas

2017-03-04

Kūno kultūros mokytojas ekspertas P. Vaitkus

10

Mokinių tarybos popietė "Emocija+"

2017-03-07

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui M. Vilkonienė

11

Gimnazijos šaškių čempionatas

2017-03-08

Kūno kultūros mokytojas metodininkas V. Tenys

12

Šiaulių m. atviros jaunučių l. atletikos trikovių pirmenybės

2017-03-09

Kūno kultūros mokytojas ekspertas P. Vaitkus

13

Viktorina ,,Mano kraštas”

207-03-10

Pradinių klasių mokytojai

14

Renginys 5 - 8 kl. mokiniams “Surask Velykinį margutį”

2017-03

Lietuvių k. vyresnioji mokytoja .Ratkutė,

anglų k. vyresnioji mokytoja  J.Bučnienė,

vokiečių k. vyresnioji mokytoja V.Ratkevičienė,

rusų k. mokytoja metodininkė V.Tenienė, anglų k. mokytoja metodininkė I.Razanovienė

15

Respublikinė praktinė pradinių klasių mokinių konferencija ,,Amatų mugė“

 

2017-03-09

Pradinių klasių mokytojos metodininkės E. Vilčiauskienė, D. Šimulionienė

Logopedė E. Juškevičiūtė

Bibliotekininkė K. Dagienė

16

Pilietiškiausio mokinio apdovanojimai skirti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo paminėjimui

2017-03-09

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Šniukaitė

17

Popietė „Senolių skrynią atvėrus“

2017-03-09

Klasių vadovai

18

Šiaulių r. mokyklų šaškių varžybos

2017-03-15

Kūno kultūros mokytojas metodininkas V. Tenys

19

Lietuvos jaunučių l. atletikos trikovių pirmenybės

2017-03-17

Kūno kultūros mokytojas ekspertas P. Vaitkus

20

Žemės dienos paminėjimas

2017-03-20

Pradinių klasių mokytojai

21

Šokis Žemei 10 kl.

2017-03-20

Fizikos vyresnioji mokytoja A. Gendvilienė, gimnazijos mokinių taryba.

22

Šiaulių rajono geografijos olimpiada 6-I klasių mokiniams „Mano gaublys“

2017-03-21

Geografijos vyresnioji mokytoja R.Kelpšienė

23

Atvirų durų diena,

Visuotinis tėvų susirinkimas

2017-03-21

Metodinė taryba, direktorė J. Jankauskienė

24

Mandagumo diena

2017-03-21

Socialinė pedagogė I. Antulienė

Mokinių taryba

25

Gimnazijos  merginų krepšinio čempionatas

2017-03-22

Kūno kultūros mokytojas ekspertas P. Vaitkus

26

Gimnazijos vaikinų krepšinio čempionatas

2017-03-23

Kūno kultūros mokytojas metodininkas V. Tenys

27

Veiksmo savaitė „Savaitė be patyčių“

2017-03-20–26

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui M. Vilkonienė

Mokinių taryba

28

Projekto "Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti" renginys - susitikimas.

2017-03-27–31

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui M. Vilkonienė

 

29

Gimnazijos  lengvosios atletikos nominacijų varžybų IV etapas 

2017-03-27

Kūno kultūros mokytojas ekspertas P. Vaitkus

30

Gimnazijos krepšinio taurės varžybos

2017-03-30

Kūno kultūros mokytojas ekspertas P. Vaitkus

  

 

ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJA

 MĖNESIO DARBO PLANAS

2017 – 01 – 30

Meškuičiai

Vasario mėn. planas

Eil. Nr.

Tema

Data

Atsakingas asmuo

1

Žvaigždėto dangaus stebėjimas Kviestinis svečias Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentas Vytautas Drazdauskas

02 mėn.

Chemijos mokytoja metodininkė Genovaitė Liepinia

2

Estafetės 1x1  3 - 4 kl. vasario mėn.

02 mėn.

Kūno kultūros vyresnioji mokytoja Regina Savickienė

3

Šiaulių m. lengvosios atletikos atviros jaunių pirmenybės

02-01

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

4

Gimnazijos 5-6 kl. lengvosios atletikos pirmenybės

02-02

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

Kūno kultūros vyresnioji mokytoja Regina Savickienė

5

Praktinis mokymas mokytojams "Mokymo priemonių rengimas www.playposit.com  aplinkoje "

02-03

Vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė E. Juškevičiūtė

6

Lietuvos lengvosios atletikos jaunučių pirmenybės

02-03

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

7

Gimnazijos stalo teniso taurės  5-tas etapas

02-06

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

8

Meškuičių krepšinio čempionatas                                                    

02-06—27

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Vitalijus Tenys

9

Respublikinė konferencija „Viešojo kalbėjimo įgūdžių tobulinimas: kelionių įspūdžiai“

02-08

Lietuvių k. mokytoja metodininkė Lionė Sarpauskienė

Lietuvių k. vyresnioji mokytoja Toma Jokubaitienė

10

Vaikų lengvosios atletikos varžybos „Aukščiau, toliau, greičiau“

02-09

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

11

Lietuvos lengvosios atletikos jaunių pirmenybės

02-10,11

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

12

Paroda skirtas Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti

02-13—19

Skaityklos darbuotoja Regina Savickienė

13

Gimnazijos stalo teniso taurės 6-tas baigiamasis etapas

02-13

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

14

Valentino dienos šventė

02-14

Klasių vadovai

15

Paroda skirtas 110 g.m  poetui Bernardui Brazdžioniui

02-14

Skaityklos darbuotoja Regina Savickienė

16

Mokytojų tarybos posėdis:

Metodinių grupių ataskaita už

2016 m.;

Metinė veiklos analizė;

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo veiklos 2016 m. analizė

Metinė veiklos programas 2017 m.

 

Olweus ataskaita.

02-14

 

Metodinių grupių pirmininkai

 

Direktorė Jūratė Jankauskienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Margarita Vilkonienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Margarita Vilkonienė

Mokytoja Rasa Kelpšienė

17

Gimnazijos gimnastikos čempionatas

02-15

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

18

Pranešimas ,,Miklinu pirštus - stimuliuoju visą kūną"

III sav.

Vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė E. Juškevičiūtė

19

Atvira integruota pamoka 2 kl.

 02-21

Pradinių klasių mokytoja metodininkė Dacė Šimulionienė

20

Viktorina, konkursas skirtas Tarptautinės gimtosios kalbos dienai paminėti

02-21

Lietuvių k. mokytoja metodininkė Lionė Sarpauskienė

Lietuvių k. vyresnioji mokytoja Toma Jokubaitienė

21

Paroda skirta  tarptautinei rašytojų dienai paminėti

02-21

Skaityklos darbuotoja Regina Savickienė

22

Gimnazijos virvės traukimo čempionatas

02-22

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Vitalijus Tenys

23

Šiaulių rajono mokinių konferencija „Lietuvos laisvės kovos“

02-22

Istorijos mokytoja metodininkė Rosita Serpauskienė

Istorijos vyresnioji mokytoja Rasa Kelpšienė

Muzikos mokytoja metodininkė Kristina Daukšaitė

24

Gimnazijos asmeninis virvės traukimo čempionatas salės stiliumi

02-23

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

25

Abiturientų šimtadienis

02-24

III G ir IV G klasių vadovai

26

Technologijų olimpiada "Mes- kūrybingi ir išmanūs".

02-24

Technologijų vyresnioji mokytoja Jūratė Šlitė

27

Gimnazijos smiginio čempionatas

02-27,28

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Petras Vaitkus

28

Užgavėnių šventė

02-28

Pradinių klasių mokytoja metodininkė Dacė Šimulionienė

 

ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJA

 MĖNESIO DARBO PLANAS

2016 – 12 – 30

Meškuičiai

Sausio mėn. planas

Eil. Nr.

Tema

Data

Atsakingas asmuo

1

Metodinių grupių diena

01-03—04

Metodinių grupių pirmininkai

2

Pranešimas "Skaitymo strategijų mokymas" 

01-04

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja J. Ratkutė, anglų kalbos mokytoja metodininkė I. Razanovienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja J. Bučnienės, anglų klabos bei pradinių klasių vyresnioji mokytoja K. Dagienė

3

Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė: pranešimas "Kalbos ugdymas pagal Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrąją programą''

01-04

Metodinės grupės pirmininkė Edita Vilčiauskienė

4

Seminaras „Narkotikai. Kaip juos atpažinti“

01-05

Socialinė pedagogė Indrė Antulienė

5

Šiaulių m. atviros jaunių ir jaunučių lengvosios atletikos taurės varžybos

01-10

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Petras Vaitkus

6

Gimnazijos tinklinio taurės varžybos             

01-11

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Vitalijus Tenys

7

Gimnazijos štangos spaudimo pirmenybės   

01-11—12

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Petras Vaitkus

8

Seminaras „Mokytojo Įvaizdžio formavimas“

01-12

Direktorė Jūratė Jankauskienė

9

Laisvės gynėjų diena

01-13

Skaityklos darbuotoja Regina Savickienė, Muzikos mokytoja metodininkė Kristina Daukšaitė

10

Lietuvos rajonų jaunių ir jaunimo lengvosios atletikos pirmenybės   

 

01-13—14

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Petras Vaitkus

11

Gimnazijos lengvosios atletikos nominacijų III etapas     

01-16—31

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Petras Vaitkus

12

Gimnazijos stalo teniso taurės III etapas

01-16

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Petras Vaitkus

13

Šiaulių r. mokyklų tinklinio varžybos (g. 2000 m ir jaun.)

01-17

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Vitalijus Tenys

14

Šiaulių r. mokyklų štangos spaudimo pirmenybės   

01-20

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Petras Vaitkus

15

Gimnazijos stalo teniso taurės IV etapas  

01-23

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Petras Vaitkus

16

Paroda skirta 120 g.m.  Ievos Simonaitytės – Klaipėdos krašto rašytoja, autobiografinių apysakų ir romanų kūrėjai

01-23

Skaityklos darbuotoja Regina Savickienė

17

Mokytojų tarybos posėdis

01-24

Direktorė Jūratė Jankauskienė

18

Šiaulių r. mokyklų stalo teniso varžybos

01-25

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Vitalijus Tenys

19

Lietuvos mokyklų žaidynių tarpzoninės svarsčio kilnojomo varžybos

01-27;28

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Petras Vaitkus

20

Lietuvos mokyklų žaidynių zoninės tinklinio varžybos     

01-28,29

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Vitalijus Tenys

21

Gimnazijos 60m bėgimo ir šuolio į aukštį čempionatas

01-30

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Petras Vaitkus

22

Gimnazijos 1500m bėgimo ir šuolio su kartimi čempionatas 

01-31

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Petras Vaitkus

23

15.Krepšinio turnyras Gataučiuose (g. 2000 m ir jaun.)

 

III sav.

Kūno kultūros mokytojas metodininkas Vitalijus Tenys

 

 

ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJA

 MĖNESIO DARBO PLANAS

2016 – 11 – 30

Meškuičiai

Gruodžio mėn. planas

Eil. Nr.

Tema

Data

Atsakingas asmuo

1

 Kalėdiniai sveikinimai remtiniems žmonėms (skelbiama akcija- Šiaulių r. savivaldybės socialinių paslaugų centro)

Visą gruodžio mėn.

Technologijų vyresnioji mokytoja Jūratė Šlitė

2

24-oji Respublikinė kalėdinių miniatiūrų paroda – projektas „Jau atvažiuoja Šv. Kalėda“- Šiaulių „Laiptų galerija“.

Visą gruodžio mėn.

Technologijų vyresnioji mokytoja Jūratė Šlitė

3

Mokinių kūrybos konkursas-paroda „Žiemos išdaigos“- organizatoriai- Šiaulių moksleivių namai.

Visą gruodžio mėn.

Technologijų vyresnioji mokytoja Jūratė Šlitė

4

 Kūrybinė par