Pradžia arrow Vidaus darbo tvarkos taisyklės
Vidaus darbo tvarkos taisyklės


ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJOS

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

Turinys

I. Bendrosios nuostatos.----------------------------------------------------------------------------------------1 psl.

II. Mokinių priėmimo ir jų išbraukimo iš gimnazijos mokinių sąrašo tvarka ------------------1 psl.

III. Darbuotojų priėmimas ir atleidimas. Darbuotojų darbo užmokestis. Darbo ir poilsio

laikas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 psl.

IV. Bendrieji darbo tvarkos reikalavimai (darbuotojams). --------------------------------------------3 psl.

IV. Bendrieji darbo tvarkos reikalvimai (darbuotojams) tęsinys.-----------------------------------4 psl.

V. Bendrieji tvarkos reikalavimai mokiniams ------------------------------------------------------------5 psl.

V. Vadovų ir mokytojų budėjimas. --------------------------------------------------------------------------6 psl.

VI. Darbuotojų ir mokinių skatinimas, drausminių nuobaudų skyrimas -----------------------6 psl.

VII. Darbuotojų ir mokinių skatinimas, drausminių nuobaudų skyrimas (tęsinys) ---------7 psl.

VIII. Gimnazijos turto, patalpų, inventoriaus, naudojimo ir apsaugos tvarka -----------------8 psl.

IX. Informavimas. Baigiamosios nuostatos --------------------------------------------------------------9 psl.

X Baigiamosios nuostatos -----------------------------------------------------------------------------------10 psl.