Pradžia arrow Ugdymo organizavimas
Ugdymo organizavimas

 

 ŠIAULIŲ RAJONO MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2018/2019 M. M.

 1. Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 dieną ir baigiasi rugpjūčio 31 dieną.

2. Moksleiviai mokosi visus mokslo metus penkias dienas per savaitę.

3. Pamokų laikas:        

1. 9.00–9.45 

2. 9.55–10.40   

3. 10.50–11.35    

4. 11.55–12.40 

5. 13.00–13.45 

6. 13.55–14.40  

7. 14.50–15.35 

8. 15.45–16.30   

9. 16.40–17.25

Nemokamo maitinimo gimnazijos valgykloje laikas:

11.35 val.–11.55 val. valgo 1–5 klasių mokiniai (pietūs);

12.40 val.–13.00 val.  valgo 6–8, gimnazijos I–IV (toliau – IG-IVG) klasių mokiniai (pietūs).  

4. Ugdymo proceso pabaiga:

 • 1-4  klasių mokiniai – gegužės 31 dieną;
 • IV gimnazijos klasių mokiniai - gegužės 25 dieną.
 • 5–III gimn. klasių mokiniai – birželio 15 dieną;
 • Per mokslo metus 10 pamokinės veiklos dienų skiriama kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei veiklai.

5. Moksleivių atostogos:

  1–8, I–IV gimnazijos klasėms

 • Rudens – spalio 29 d. - lapkričio 02 d.
 • Šv. Kalėdų – gruodžio 27 d. – sausio 02 d.,
 • Žiemos – vasario 18 d. – vasario 22 d.
 • Šv. Velykų – balandžio 23  – balandžio 26 d.

 6. Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

I pusmetis 2018 m. rugsėjo 3 d.–2019 m. sausio 18 d.

II pusmetis:

5–8, IG–IIIG 2019 m. sausio 19 d.–2019 m. birželio 21 d.

1–4 kl. 2017 m. sausio 19 d.–2017 m. birželio 7 d..

IV G kl. 2019 m. sausio 19 d.–2019 m. gegužės 24 d.

7. Pažintinės ir kultūrinės veiklos organizavimas:

Mokslo ir žinių diena                                                  09-03

Sporto ir sveikatingumo diena “Olimpinis ruduo”    09-18

Pasimatuok profesiją                                                  11-16

Kalėdinių papročių diena                                            12-22

Renginiai skirti Juozo Tumo – Vaižganto 150-osioms gimimo metinėms paminėti                                       02-04

Pilietiškumo diena                                                      03-08

Akcija „Darom 2019“                                                  04-19

Pažink, tyrinėk, atrask                                                05-28

 Sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo diena       06-06,

                                        06-20

Turizmo diena                                                               06-07,

                                            06-21

 8. Metodinės grupės:

·         Pradinio ugdymo metodinė grupė.

 • Socialinių, gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė grupė.
 • Kalbų ir dorinio ugdymo metodinė grupė.
 • Technologijų, meninio ir kūno kultūros metodinė grupė.
 • Klasių vadovų metodinė grupė.

9. Vaiko gerovės komisija. 

10. Gimnazijos savivalda:

·         Metodinė taryba 

 • Gimnazijos taryba
 • Mokytojų taryba
 • Mokinių taryba
 • Tėvų komitetas