Pradžia arrow Ugdymo organizavimas
Ugdymo organizavimas

 

 ŠIAULIŲ RAJONO MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2017/2018 M. M.

 1. Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 dieną ir baigiasi rugpjūčio 31 dieną.

2. Moksleiviai mokosi visus mokslo metus penkias dienas per savaitę.

3. Pamokų laikas:        

1. 9.00–9.45 

2. 9.55–10.40   

3. 10.50–11.35    

4. 11.55–12.40 

5. 13.00–13.45 

6. 13.55–14.40  

7. 14.50–15.35 

8. 15.45–16.30   

9. 16.40–17.25

4. Ugdymo proceso pabaiga:

 • 1-4  klasių mokiniai – gegužės 31 dieną;
 • IV gimnazijos klasių mokiniai - gegužės 25 dieną.
 • 5–III gimn. klasių mokiniai – birželio 15 dieną;
 • Per mokslo metus 10 pamokinės veiklos dienų skiriama kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei veiklai.

5. Moksleivių atostogos:

  1–8, I–IV gimnazijos klasėms

 • Rudens – spalio 30 d. - lapkričio 03 d.
 • Šv. Kalėdų – gruodžio 27 d. – sausio 03 d.,
 • Žiemos – vasario 19 d. – vasario 23 d.
 • Šv. Velykų – balandžio 03  – balandžio 06 d.

 6. Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

I pusmetis 2016 m. rugsėjo 1 d.–2017 m. sausio 19 d.

II pusmetis:

5–8, IG–IIIG 2017 m. sausio 22 d.–2017 m. birželio 15 d.

1–4 kl. 2017 m. sausio 22 d.–2017 m. gegužės 31 d.

IV G kl. 2017 m. sausio 22 d.–2017 m. gegužės 25 d.

7. Pažintinės ir kultūrinės veiklos organizavimas:

                 1–5 kl.:

Mokslo ir žinių diena                                  09-01

Olimpinė diena                                           09-19

Ugdymo karjerai diena                               lapkritis

Kalėdiniai renginiai                                    12-22

Užgavėnės                                                 02-13

Lietuvos šimtmečio diena                           03-09

Akcija „Darom 2017“                                  balandis

Projektinė veikla "Pažink, tyrinėk, atrask"  gegužė

Turizmo / ekskursijų diena                          gegužė

Mokslo metų užbaigimo šventė                 05-31

                  6–IVG kl.:

Mokslo ir žinių diena                                  09-01

Olimpinė diena                                           09-19

Ugdymo karjerai diena                               lapkritis

Kalėdiniai renginiai                                    12-22

Sveikatingumo diena;

Žmogaus sauga III-IVG klasėms                vasaris

Lietuvos šimtmečio diena                           03-09

Akcija „Darom 2017“                                  balandis

Projektinė veikla "Pažink, tyrinėk, atrask"  gegužė

Turizmo / ekskursijų diena.                         birželis

Mokslo metų užbaigimo šventė                  birželis

 8. Metodinės grupės:

·         Pradinio ugdymo metodinė grupė.

 • Socialinių, gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė grupė.
 • Kalbų ir dorinio ugdymo metodinė grupė.
 • Technologijų, meninio ir kūno kultūros metodinė grupė.
 • Klasių vadovų metodinė grupė.

9. Vaiko gerovės komisija. 

10. Gimnazijos savivalda:

·         Metodinė taryba 

 • Gimnazijos taryba
 • Mokytojų taryba
 • Mokinių taryba
 • Tėvų komitetas