Pradžia arrow Bendruomenė
Bendruomenė

 

Meškuičių gimnazijos valdymo schema

Gimnazijos direktorius:

Sigita Užkuraitienė

 Direktoriaus pavaduotojai:

Dalia Šniukaitė, pavaduotoja ugdymui

Gvidas Razanovas, pavaduotojas ūkio reikalams

Sekretorė:

Bibliotekos vedėja: Kristina Dagienė

Skaityklos darbuotoja: Sandra Valčikienė

Socialinė pedagogė:  Indrė Antulienė 

Logopedė, specialioji pedagogė:  Eglė Juškevičiūtė 

Specialioji pedagogė:  Eugenija Petravičienė 

Psichologė: Lijana Bernotienė

Mokytojai:

Dalia Šniukaitė – matematikos vyresnioji mokytoja;

Jurgita Ratkutė – lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja;

Lionė Sarpauskienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

Toma Jokubaitienė – lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja;

Erika Valuntienė – biologijos vyresnioji mokytoja;

Vilija Tenienė – rusų kalbos mokytoja metodininkė;

Rasa Kelpšienė – istorijos, geografijos vyresnioji mokytoja, žmogaus saugos, ekonomikos, pilietiškumo ugdymo pagrindų  mokytoja;

Jurga Bučnienė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Vilma Stoncelienė – vokiečių - lietuvių kalbos mokytoja;

Rosita Serpauskienė – istorijos mokytoja metodininkė;

Nerijus Ostrauskas – etikos mokytojas, bendrabučio auklėtojas;

Genovaitė Liepinia – chemija mokytoja metodininkė;

Kristina Daukšaitė – muzikos mokytoja metodininkė;

Danutė Navickienė – tikybos vyresnioji  mokytoja;

Lina Andruškaitė – informacinių technologijų vyresnioji mokytoja;

Petras Vaitkus – kūno kultūros mokytojas ekspertas;

Virginijus Tiknis – pradinių klasių vyresnysis mokytojas;

Ilona Tiknienė – pradinių klasių vyresnioji mokytoja;

Dacė Šimulionienė – pradinių klasių  mokytoja metodininkė;

Kristina Dagienė – pradinių klasių anglų kalbos mokytoja;

Edita Vilčiauskienė – pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Jūratė Šlitė – technologijų vyresnioji mokytoja;

Regina Bubelienė – bendrabučio auklėtoja;

Arūnė Gendvilienė – fizikos vyresnioji mokytoja; bendrabučio vyr. auklėtoja;

Sandra Valčikienė – choreografijos vyresnioji mokytoja;

Vitalijus Tenys – geografijos vyrenysis mokytojas, kūno kultūros mokytojas metodininkas.

Ieva Galkauskaitė-Tenienė – dailės, braižybos vyresnioji mokytoja, keramikos būrelio vadovė

 Aptarnaujantis personalas:

 Eglė Joniškienė;

Janina Abromavičienė;

Genovaitė Gricienė;

Janina Baziulienė;

Vita Pupkienė

Gražina Steponavičienė;

Marija Guževičienė;

Rasa Kivilienė;

Audronė Komisaraitienė;

Svetlana Dagys;

Saulius Pocius;

Juozas Rapečka;

Jonas Pranckūnas;

Juozapas Tamašauskas

Vladas Incas.