Pradžia
Meškuičių gimnazija
Apie mus
MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJA

 

Addresas:
Stoties 16
Meškuičiai
Šiaulių rajonas
Lietuva
LT-81442

El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiančio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą
Telefonas:

(841) 370568; +370 620 91233

Faksas:  (841) 370568

Direktorė Sigita Užkuraitienė

 SKELBIMAI KONKURSAMS

1. ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJA

Biudžetinė įstaiga, Stoties g. 16, Meškuičiai, Šiaulių r., kodas 190058278

 SKELBIA KONKURSĄ ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJOS VALGYKLOS VEDĖJO PAREIGYBEI UŽIMTI

 Konkursas organizuojama vadovaujantis Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-37 ,,Dėl konkursinių pareigybių sąrašo  ir konkursų pareigybėms, įtrauktoms į pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas Šiaulių r. Meškuičių gimnazijoje, sąrašą, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Konkursų pareigybėms, įtrauktoms į pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas Šiaulių r. Meškuičių gimnazijoje, sąrašą, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu.

Pareigybės lygis –  C.

Valgyklos vedėjo pareigybės paskirtis užtikrinti kokybišką mokinių maitinimo organizavimą gimnazijoje.

Valgyklos vedėjas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

išmanyti maisto produktų gamybai, technologijai keliamus reikalavimus;

išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti naudotis el. paštu, interneto naršykle, MS Office ir kitais turto ir lėšų apskaitai naudojamais programiniais paketais;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais maitinimo organizavimą ir valgyklos darbą; būti  nustatyta tvarka pasitikrinęs sveikatą, išklausęs higienos įgūdžių kursus, žinoti elektros, gaisrinės saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimus;

gebėti organizuoti pavaldžių darbuotojų darbą;

mokėti vesti maisto produktų kiekinę ir suminę apskaitą;

gerai mokėti lietuvių kalbą;

būti mandagiu, atidžiu, komunikabiliu, sugebančiu greitai orientuotis situacijose, dirbti komandoje.

 Darbo krūvis  - 1 etatas.

Darbo užmokestis - nuo 470 eurų, neatskaičius mokesčių.

 Darbo sutartis: neterminuota,

Darbo pradžia : 2018-08-26

Vieta: Šiaulių r. Meškuičių gimnazija.

 Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus: prašymą leisti dalyvauti konkurse; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus; gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes),  užpildytą pretendento anketą (pagal ,,Dėl konkursų pareigybėms, įtrauktoms į pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas Šiaulių r. Meškuičių gimnazijoje, sąrašą, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą)

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis (žodžiu).

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po paskelbimo (iki 2018 m. rugpjūčio 21 dienos)

el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiančio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą ,

adresu Stoties g. 16, Meškuičiai, Šiaulių r., arba pristatant į gimnaziją.

Informacija teikiama telefonu 841370568, 861556417, el.paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiančio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą

Gimnazijos internetinėje svetainėje http://mvm.siauliai.lm.lt/

 

 

2. Šiaulių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos direktoriaus pareigas 5 (penkerių) metų kadencijai.

  Konkurso paskelbimo data – 2018 m. birželio 4 d.

Atrankos data - 2018 m. rugsėjo 27 d. 

                 Išsamesnė informacija tel. (8 41 ) 596651, 596648,  el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiančio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą ., interneto puslapyje adresu  http://www.siauliuraj.lt/Gyventojams776151301

 

Veiklos filosofija: „...kad žmoguje neužgestų Žmogus“ (M. Lukšienė).

 Vizija: doras, savarankiškas, iniciatyvus mokinys, nuolat besimokantis, atsakingas, savo dalyką gerai išmanantis, ugdytinius ir kolegas gerbiantis mokytojas, solidari, kūrybinga ir nuolat tobulėti siekianti bendruomenė, savo vaidmens pokyčius suvokianti, atpažįstanti ir pripažįstanti organizacija.

 Veiklos prioritetas: aukšta ugdymo(si) kokybė.